تبلیغات
.::وبلاگ حرفه و فن سمپاد اهواز::. - نمونه سوال نوبت اول درس حرفه وفن سال تحصیلی 91-90(پایه سوم راهنمایی)
 انجمن دانش آموزی سمپاد اهواز

 

 1)تب شدید موجب ................وآسیب رسیدن به مغزمی شود.(5/.)

 

  2)جسمی که جریان الکتریکی راآسان ترعبورمی دهد دارای مقاومت الکتریکی ........است.(5/.)

 

  3)دراستاتورباوصل کردن برق درحلقه های سیم میدان مغناطیسی لازم برای گردش .........ایجاد می شود.(5/.)

 

  4)امروزه بیشتر به جای تخته چندلایی ونئوپان ازفراورده ی جدیدی بنام ..........استفاده می شود.(5/.)

 

  5)ازدرهم رفتن .........وبعدپرس آن ها ورقه کاغذساخته می شود.(5/.)

 

  الف)تفاله نیشکر □          ب)باگاس □             ج)الیاف سلولزی □         د)کاه گندم وبرنج □                

 

  6)کدام بیماری زیردرمان قطعی وواکسن ندارد.(5/.)

 

 

   الف)فلج اطفال            ب)اوریون             ج) ایدز □             د)هپاتیت □                

 

 

  6) قارچ ها وقتی به چوب حمله رنگ طبیعی آن رابه ..................تغییرمی دهند.(5/.)

 

  الف) سفید □              ب)قهوه ای □             ج)سفیدیاقهوه ای □       د)سیاه وسفید □                

 

 

  7)درموتورالکتریکی قسمت ثابت استاتورنام دارد.(25/.)                 ص □           غ □                

 

 

  8) رشدوتکامل کودک ازدوره جنینی شروع می شود.(25/.)                  ص □           غ □                

 

 

 9)درسیستم ترمز دوچرخه نیرو توسط سیم ترمزبه لقمه ها می رسد.(25/.)   ص □           غ □ 

 

 

  10)مطالب نوشته شده دردوستون ارتباطی دارندوآنا راپیداکرده وباخط بهم وصل کنید.(75/.)یک جمله اضافه است.

 

       یکی ازاصول اساسی تولید                انتخاب وتغییر مواد  

 

       مصالح ساختمانی                        یونولیت

 

       عایق صدا                              پانل های چوب سیمان

 

       ارزیابی فرضیه ها           

 

 11)سیستم انتقال قدرت دوچرخه چه اجزایی دارد؟دوموردنام ببرید.(5/.)

 

    1)...................                        2)......................

 

 

  12)دواصل مهم بهداشتی درتولید محصولات فناوری رانام ببرید.(5/.)

 

   1).................................      2).............................

 

 

  13)سیستم فرعی چه وظیفه ای دارد.شرح دهید.(5/.)

 

 

 

   14) سلف درالکترونیک چه کاربری دارد؟ سه موردبنویسید.(75/.)

 

   1).................................

 

   2).................................          3)...............................

 

 

 

  15) سه موردازمراقبت های بهداشتی درمانی کودک رابنویسید.(75/.)

 

 

  

 

 

 

 

   ارسال توسط آقای مسعودی پور
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظرتون راجع به وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ